“Koren in de kerk”

Afgelopen woensdag 25 januari deed Encore mee aan het project “Koren in de kerk” in de monumentale Arminiuskerk bij het Museumpark in Rotterdam. Bij dit project, georganiseerd door de 2e jaars studenten van de opleiding Podium en Evenementen Techniek van het Grafisch Lyceum Rotterdam, maken de geluidsstudenten een opname van het koor en de lichtstudenten verzorgen er professionele (sfeer)verlichting bij. De koren die meedoen, krijgen in ruil voor hun diensten een geluidsopname, welke ook onder de cameraopname gemonteerd worden. 

Encore benutte deze mogelijkheid om opnames te maken van hun kerstrepetoire.